Які задачі є ключовими для управлінців у часи невизначеності та постійних змін? 

Які компетенції та навички стали необхідними для лідерів та їх команд у кризові часи?  

 

Серед викликів та фокусів уваги керівників можемо виділити наступне:

 

 • фокусування на результаті та концентрація на пріоритетних задачах,  
 • опанування міжнародних практик та підходів до управління бізнесом, вивчення законодавчих аспектів інших країн,
 • трансформація та оптимізація бізнес-процесів,
 • організація роботи розподілених команд та співробітників на удальонці, з урахуванням збільшення робочого та психічного навантаження, різних часових поясів та культурного контексту,
 • посилення емоційного вигорання, стресових розладів, інфантилізації співробітників,
 • розвиток лідерства, що підтримує, створення атмосфери довіри та безпеки,
 • створення умов для фізичної безпеки праці та швидкого реагування на загрози,
 • зміна підходів до планування, контролю, оцінки, розвитку та навчання співробітників,
 • практика швидкого перегрупування та перерозподілу задач між тими співробітниками, що залишилися у штаті, 
 • екологічне припинення трудових відносин за умови неможливості їх продовжити,
 • крос-функціональність та мультизадачність без втрати якості результату та його відповідності глобальним цілям та баченню компанії,
 • діджиталізація та розвиток систем безпечного зберігання даних,
 • безперервна чітка та прозора комунікація на всіх рівнях компанії, 
 • диверсифікація бізнесу.  

 

Для реалізації цих викликів та утримання прибутковості компанії, лідерам, на нашу думку, необхідно розвивати та посилювати наступні компетенції:

  

 • глобальне мислення, вміння стратегувати, широкий світогляд та глибина думок,
 • навички поза шаблонного, інноваційного мислення, вміння бачити можливості,
 • навички оцінки ризиків та прогнозування, розробки сценарних планів,
 • навички бачити головне, виділяти пріоритети, швидко реагувати,
 • доросла позиція та відповідальність, вміння тримати ціль та фокус,
 • вміння приймати обґрунтовані зважені рішення, 
 • гнучкість, адаптивність, резильєнтність, стресостійкість,
 • вміння працювати в мобільних проектних командах,
 • вміння швидко переключатися між задачами та потребами бізнесу і працівників,
 • самоорганізація та саморозвиток, 
 • вміння об'єднувати команди, підтримувати, надихати та розвивати співробітників,
 • навички балансувати інтереси бізнесу та співробітників,
 • навички балансування вкладу та накопичення власних ресурсів. 

 

Ця підбірка створена на базі аналітики клієнтських запитів протягом 2022 року. Сподіваємось, вона допоможе вам краще адаптуватися до поточної ситуації, розширити управлінський світогляд та отримати підґрунтя для планування майбутнього та розвитку вашої компанії.

 

Для покращання та розвитку управлінських компетенцій ваших співробітників звертайтеся: info@weg.solutions